Muzeum Motyli w Łebie i Władysławowie

Witajcie w najpiękniejszych Muzeach Motyli w Polsce

   -  MARZEC 2020 -  MUZEUM POZOSTAJE ZAMKNIĘTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH DO ODWOŁANIA - KORONAWIRUS :(

Cennik na 2020

  C E N N I K   B I L E T Ó W   D O  M U Z E U M  M O T Y L I  N A   R O K  2020  ! ! !  

  WŁADYSŁAWOWO
 
I ŁEBA
 
Bilet ULGOWY
 
   9,50  PLN   I 11 PLN
Bilet NORMALNY
 
 11  PLN   I 14 PLN
Bilet RODZINNY 2+2 
 
38  PLN   I 44 PLN
Bilet RODZINNY 2+3 
 
45  PLN   I 55 PLN
Bilet GRUPOWY
 
7,90  PLN I 9,50 PLN
 

  SPRAWDŹ PONIŻEJ OFERTĘ   
DLA GRUP WYCIECZKOWYCH 

I
I

SPRAWDŹ OFERTĘ
DLA GRUP WYCIECZKOWYCH 

- Bilet Grupowy przysługuje dla grup powyżej 20 osób 
- opiekunowie grupy GARTIS 
- wystawiamy faktury VAT 
- karty płatnicze - TAK


 W Ł A D Y S Ł A W O W O 
BILET WYCIECZKOWY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH - 2 ATRAKCJE W JEDNEJ CENIE...
BILET PRZEZNACZONY DLA GRUP POWYŻEJ 20 OSÓB !!!

Muzeum Motyli + Wystawa Magiczny Zawrót Głowy 

- aby otworzyć ofertę kliknij w poniższą grafikę 

      
 


 Ł E B A 
BILET WYCIECZKOWY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH - 2 ATRAKCJE W JEDNEJ CENIE...
BILET PRZEZNACZONY DLA GRUP POWYŻEJ 20 OSÓB !!!

Muzeum Motyli + Wystawa interaktywna w ILLUZEUM

- aby otworzyć ofertę kliknij w poniższą grafikę: